Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.westgaarde.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
www.westgaarde.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat www.westgaarde.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.westgaarde.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.westgaarde.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
www.westgaarde.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met www.westgaarde.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. www.westgaarde.nl heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. www.westgaarde.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Intellectuele eigendomsrechten Alle publicaties en uitingen van www.westgaarde.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties of uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een ander manier openbaar worden gemaakt, zonder dat www.westgaarde.nl daar vooral schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u deze stellen via onderstaande contactgegevens:

PC Uitvaart
Ookmeerweg 273
1067 SP Amsterdam
marketing@pc.nl

Laatst gewijzigd op 14-10-2019

Samen maken we het bespreekbaar

Laat u inspireren door alle mogelijkheden